V-consult arrangerte den første av fem helgesamlinger. Målet er å bygge et integreringsnettverk med somaliske kvinner, I Østfold I første omgang.

Safia Abdi Haase var programkoordinator, og gjorde en glimrende innsats.

46 somaliske kvinner, sammen med 81 barn tilbrakte helgensammen på Degernes Misjonssenteret.

Temaer som ble diskutert var:

  • Negativ sosial kontroll
  • Barneoppdragelse
  • Hvordan blande positive kulturelementer fra hjemlandet sammen med den norske kulturen.

Åpen og ærlig samtale preget forsamlingen.

Veien mot bedre integrering er direkte grasrots arbeid, samtale en-mot-en, og en forpliktelse på å få til gode løsninger som skaper samvær, integrering og enhet – ikke konflikt splid og fremmedgjøring.

 rrrrrrrr3rrrrr2