V-consult forening, med økonomisk støtte fra Gjensidige-stiftelsen er i ferd med å etablere et nettverk som somaliske kvinner i Østfold. En sjkk på over 1 million kroner ble overrakt Safia Abdia Haase i Halden.

https://www.ha-halden.no/nyheter/gjensidigestiftelsen/safia-abdi-haase/ble-lurt-av-ordforeren/s/5-20-457387

Prosjektet skal bidra til vellykket integrering av kvinnelige innvandrere fra Somalia gjennom fem helgesamlinger, med motiveringssamtaler før og individuell oppfølging etter hver samling.

Helgesamlinger

5 helgesamlinger med 40 – 50 somaliske kvinner på hver samling, deres barn og ektefeller (totalt ca. 400 individer).

Motiveringssamtaler gjennomføres før hver samling slik at deltakerne forstår opplegget og har et oppriktig ønske om å tilpasse seg norsk kultur og verdisystemer som unngår konflikt hos familie/slekt. Samtaler med ektefeller inngår i opplegget. Oppfølging etterpå, tilpasset den enkelte deltaker. Kan medføre samspill med kommunale og statlige tjenester.

Prosjektet vil starte en prosess mot vellykket sammenstilling av norsk og utenlandsk

kultur/holdninger og lede til verdi-/livsstilvalg som gjør det mulig å ivareta religiøs og

kulturverdier fra hjemlandet og samtidig bli integrerte deltakere i norsk arbeids-,

kultur- og samfunnsliv.

Vi vil sørge for periodisk oppfølging av deltakerne etter behov. Dette kan skje i form av telefonsamtaler, personlig kontakt, gruppesamtaler, etablering av et nettverk som V-consult forening for videre kontakt og oppfølging, samt faglig støtte i tilfeller personlig krise eller familiesituasjoner.

Deltakerne vil på eget initiativ videreføre sine egne prosesser, sammen med ektefelle, familie og slekt.