Velkommen til V-consult

V-consult tilbyr helsefaglig rådgivning,
prosjektdesign og -styring, utredning,
korttidsoppdrag, evaluering og forskning.
V-consult forening er en ideell, non-profitt organisasjon
med fokus på kvinnerettigheter, kvinnehelse og tiltak mot kvinnevold.

Les siste nytt

Lenker

Venner av UPLIFT

Michael er styreleder i Venner av UPLIFT – en norskregistrert frivillig organisasjon som bidrar årlig med lese- og skriveopplæring av 1.500 landsbyfolk (80 % kvinner) i Uganda

www.upliftvenner.no

Michael var medansvarlig for produksjon av denne filmen som setter søkelys på NSF sitt bistands arbeide i Afrika.

Michael var medansvarlig for produksjon av denne BBC World dokumentarfilm om en hiv-positiv sykepleier i Zambia.

Siste saker

Safia holder foredrag for Oslo Rotary

Safia holdt et flott innlegg 19. September for medlemmer av Oslo Rotary. Foredraget ”Mitt møte med Norge” ga de tilstedeværende mange tanker omkring hvordan vi møter nye landsmenn og –kvinner. Hva slags informasjon er det de trenger? Hvilke ”selvfølgeligheter” for oss... les mer