Velkommen til V-consult

V-consult tilbyr helsefaglig rådgivning,
prosjektdesign og -styring, utredning,
korttidsoppdrag, evaluering og forskning.
V-consult forening er en ideell, non-profitt organisasjon
med fokus på kvinnerettigheter, kvinnehelse og tiltak mot kvinnevold.

Les siste nytt

Lenker

Venner av UPLIFT

Michael er styreleder i Venner av UPLIFT – en norskregistrert frivillig organisasjon som bidrar årlig med lese- og skriveopplæring av 1.500 landsbyfolk (80 % kvinner) i Uganda

www.upliftvenner.no

Michael var medansvarlig for produksjon av denne filmen som setter søkelys på NSF sitt bistands arbeide i Afrika.

Michael var medansvarlig for produksjon av denne BBC World dokumentarfilm om en hiv-positiv sykepleier i Zambia.

Siste saker

Helgesamlinger

V-consult arrangerte den første av fem helgesamlinger. Målet er å bygge et integreringsnettverk med somaliske kvinner, I Østfold I første omgang. Safia Abdi Haase var programkoordinator, og gjorde en glimrende innsats. 46 somaliske kvinner, sammen med 81 barn... les mer