NSF besøker søsterorganisasjon i Malawi

NSF, med økonomisk støtte fra Norad, støtter sykepleierforbundet i Malawi. Bistandsprosjektet begynte i 2005, varer 6 år og har to hovedmål: 1. Organisatorisk styrking av det nasjonale sykepleierforbundet 2. Støtte til sykepleiere og annet helsepersonell rammet av...

VOLD I HELSEVESENET – MAURITIUS

Sykepleiere trenes ikke i å håndtere vold. Allikevel utsettes de for fysisk og psykisk vold. En global mangel på 4 millioner helsepersonell forringer kvaliteten på pleie og behandling. HIV/AIDS epidemien dreper. Endeløse køer med mennesker trenger komplisert...