NSF STØTTER SYKEPLEIERE PÅ ZANZIBAR

NSF STØTTER SYKEPLEIERE PÅ ZANZIBAR

NSF har brukt midler fra solidaritetsfondet til å støtte sykepleierforbundet på Zanzibar. Formålet er todelt: • kjøp av et hus som innredes til nytt forbundskontor og • anskaffelse av trykke- og kopieringsutstyr for å øke forbundets økonomisk selvstendighet.  ...