EKSEMPELETS MAKT I MALAWI

EKSEMPELETS MAKT I MALAWI

Februar 2009 fikk NSF for første gang høre om en enslig jordmor i Malawi. Hun hadde gått av med pensjon etter lang og tro tjeneste, men var fortsatt glødende opptatt av å hjelpe andre – spesielt fattige fødende kvinner. Ved å bruke oppsparte pensjonspenger åpnet...