GJENNOMBRUDD FOR SYKEPLEIERFORBUNDET I UGANDA

GJENNOMBRUDD FOR SYKEPLEIERFORBUNDET I UGANDA

Etter flere års innbitt kamp er det ugandiske sykepleierforbundet blitt godkjent som den rettmessige representant for sykepleierne i Uganda. Finansdepartementet har gitt sykepleierforbundet rett til å foreta trekk av medlemskontingent over lønnslippen (se bildet...