Våre ansatte

Michael Paul Vitols

Michael Paul Vitols er daglig leder og rådgiver i V-consult.

Han har omfattende helsefaglig utdanning og erfaring fra bistandsfaglig arbeid:

 • Spesialrådgiver bistand (12 år) Norsk Sykepleierforbund www.nsf.no 
 • Styreleder (3 år) Venner av UPLIFT www.upliftvenner.no
 • Prosjektdesign og -styring Afrika (13 år – lønnet arbeid)
 • Norwegian Baha’i utvalg for sosial- og økonomisk utvikling
 • Prosjektdesign og -styring India, Zambia og Uganda (10 år – frivillig arbeid)
 • Styremedlem (5 år) og leder (3 år) av Bistandstorget www.bistandstorget.no
 • Styremedlem (7 år) av NorSED (Norsk utvalg for sosial- og økonomisk utvikling)
 • Master of Public Health
 • Diplom Helseadministrasjon
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Delegatutdannet Røde Kors
 • Rapid Assessment in Complex Disaster Areas – trening ved Flyktningerådet
 • Førstekonsulent Aust-Agder fylkeskommune (8 år)
 • Styrer Solås Rehabiliteringssenter (6 år)
 • Offentlig godkjent sykepleier – flere stillinger (12 år)

Michael har bistandsfaglig erfaring fra og/eller personlige nettverk i følgende land:

 • Botswana
 • England
 • India
 • Lesotho
 • Malawi
 • Mauritius
 • Norge
 • Rwanda
 • Somalia
 • Swaziland
 • Sør-Afrika
 • Tanzania
 • Uganda
 • Zambia
 • Zanzibar
 • Zimbabwe