Merittliste

Michael har hatt omfattende kontakt og samarbeid med Norad og andre organisasjoner.

Han har vært forfatter (f) eller medforfatter (mf) av følgende søknader:

 

2018 - 2019

Grand Challenges Canada – project application approved – financial support for a women’s health program being run by Mogadishu University, in Mogadishu, Somalia.

2018:

IMDi (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) – søknad godkjent – økonomisk støtte til integreringsaktiviteter for somaliske innvandrere i Norge

2018:

Gjensidigestiftelsen – søknad godkjent – økonomisk støtte til integreringsaktiviteter for somaliske innvandrere i Norge

2016 – 2018:

Søknad til Norad (vellykket). (mf) Søknad for perioden 2016 – 2018, til Norad kunngjøringen om tildeling av midler i 2016

2012 – 2015:

Søknad (f) til Norad (vellykket) rammeavtale for Norsk Sykepleierforbund

2009 – 2011:

Søknad (f) til Norad (vellykket) rammeavtale for Norsk Sykepleierforbund

2006 – 2008:

Søknad (f) til Norad (vellykket) rammeavtale for Norsk Sykepleierforbund

2006 – 2009:

Søknad (f) til FOKUS (vellykket) mor og barn helseprosjekt i Somalia for Norsk Sykepleierforbund

2010:

Søknad (f) til FOKUS (vellykket) mor og barn helseprosjekt i Somalia for Norsk Sykepleierforbund

2003 – 2005:

Søknad (mf) til Norad (vellykket) samfunnshelse prosjekt i Zambia for NorSED

2007 – 2009:

Søknad (mf) til Norad (vellykket) om lese- og skriveutdanningsprosjekt i Uganda for NorSED

2001 – 2003:

Søknad (mf) til Norad (vellykket) rammestøtte for Bistandstorget

2001 – 2003:

Søknad (mf) til Utenriksdepartementet for Bistandstorget (evalueringsnettverk)

1996 – 2002:

Søknad (mf) til Norad (vellykket) ungdomstrening og samfunnsutviklingsprosjekt i India for NorSED