Norsk Sykepleierforbund (NSF) gjennomførte et tre-dagers seminar i Kigali, Rwanda. Målet var et mer resultatorientert fokus på NSFs bistandsfaglige arbeid. Tre representanter fra hvert prosjekt I Uganda, Malawi, Zambia og Rwanda (vertskapet) var samlet i Kigali for å dele erfaringer, lære nytt og bestemme seg for en mer samordnet og resultatorientert innsats. 

——————————

Norad har varslet norske organisasjoner med økonomisk rammeavtale – herunder NSF – om at 2016 søknader må være mer resultatorientert. Norad vil vite ikke bare hva som utføres med norske bistandspenger, men hvilken effekt (resultat/impact) satsingen har. Sterkere fokus på resultater samsvarer bra med NSFs allerede igangsatte satsing på mer resultatorientert innsats og rapportering.

På seminaret fikk deltkarene anledning å dele sine erfaringer, spesielt hvordan man bedre kan rapportere om resultater. For eksempel en hovedaktivitet for NSF og våre afrikanske partnere er opplæring av tillitsvalgte. Nå er det ikke nok å rapportere om antall opplærte. Nå spør Norad hva er effekten (resultatet) av denne opplæringen.

Fra NSF deltok administrasjonssjef Pål Rønnevik og undertegnede, sammen med konsulent Marianne Hope fra Sprint Consulting. Fra våre bistandspartnere deltok tre representanter hver med ansvar for finans og rapportering.

 

Seminardeltakere fra: Rwanda, Uganda, Zambia, Malawi og NSF.

Tre intensive dager med fremlegg og drøfting munnet ut i en større forståelse for resultatorientert arbeid og rapportering. Nye skjemaer for rapportering, inklusiv riskhåndtering ble drøftet og godkjent for gradvis innføring i løpet av 2015.  Det ble også rådslått om en felles overordnet målsetting for samtlige prosjekter. Seminardeltakerne kom til enighet om følgende ordlyd:

Rwanda Nurses and Midwives Union [merknad: samtlige partnere beyntter samme ordlyd] shall become a vibrant, sustainable professional organisation and trade union protecting and assisting in meeting the professional and socio-economic needs of its members, hence motivating the nursing/midwifery workforce to improve health care services in their country.

Fritt oversatt til norsk:

Rwanda sykepleierforbund skal bli en sterk, levedyktig profesjonsorganisasjon og fagforbund som beskytter og støtter sine medlemmer i oppnåelse av sine profesjons- og sosioøkonomiske behov, for derigjennom å motivere landets sykepleiere/jordmødre til å bidra til et kvalitativt bedre helsevesen i sitt land.

Det ble også tid til besøk til landets kulturhistoriske museum og minnesenteret for folkemordet i 1994. Begge besøk ga ny innsikt og forståelse, spesielt for NSF som skal forstå og få til et meningsfylt og målrettet samarbeid med våre rwandiske kolleger.

 

Gaveutdeling på festmiddagen. Glede og samhold – i dette tilfellet Rwanda og Uganda!

Tekst: Michael Paul Vitols

Bilder: Rwanda Nurses and Midwives Union

01.12.2014