17_09_Safia_Oslo_Rotary

Safia holdt et flott innlegg 19. September for medlemmer av Oslo Rotary. Foredraget ”Mitt møte med Norge” ga de tilstedeværende mange tanker omkring hvordan vi møter nye landsmenn og –kvinner. Hva slags informasjon er det de trenger? Hvilke ”selvfølgeligheter” for oss er viktig informasjon for de som overhode ikke kjenner norsk kultur? Hvordan kan vi, på en bedre måte, ta i mot og hjlep våre nye landsmenn?

Safia hadde gentlig kun 40 minutter til disposisjon, men deltakerne satt naglet til stolene sine for en god time. Vel gjennomført Safia!

Bildet: Safia sammen med Rotary medlemmer Steinar Siversten med kone Ragnhild (til venstre for Safia) og Jan Thompson med kone Kari  Rosenstrøm (til høyre for Safia).