STERK KVINNEPROFIL PÅ LANDSMØTE 2014

I 2006 manglet vår søsterorganisasjon i Malawi det meste. Liten aktivitet, ingen kontorer eller ansatte og ytterst få medlemmer. Årsmøtet i 2006 bar tydelig preg av disse forholdene. 8 år senere er det hyggelig å være vitne til en velorganisert organisasjon som gjennomfører sitt landsmøte på en effektiv, profesjonell måte.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) innledet samarbeid med sin søsterorganisasjon NONM i Malawi i 2006. På dette tidspunktet var NONM i ferd med å forsvinne helt. NOMN hadde hverken eiendeler, ansatte, aktiviteter, anerkjennelse eller innflytelse. Ytterst få medlemmer, kanskje 50. Derfor var det gledelig å overvare årets landsmøte med valg av ny ledelse. 190 valgte delegater var samlet i hovedstaden Lilongwe for å drøfte sykepleiefaglige saker og foreta valg av ny ledelse.

Valget var velorganisert med flere uavhengige observatører til stede. Valget ble utført på en ordnet og transparent måte.

Mrs. Dorothy Ngoma ble valgt som ny forbundsleder. Dorothy har tidligere vært både forbundsleder og generalsekretær. De siste årene har hun arbeidet som leder for et nasjonalt «Safe Motherhood» program i regi av landets president. Med andre ord en senior sykepleier med omfattende erfaring, nettverk og i tillegg en hardbarket, uredd aktivist.

Øvrige forbundsstyremedlemmer ble valgt på en ordnet, men samtidig afrikansk måte. Delegater danset fram til stemmeurnene med stemmesedlene sine. Øredøvende musikk hamret ut fra store høyttalere (merknad: begynner jeg å bli litt gammel?) og det svingte i salen!

NSF vil gjerne gratulere NONM med et velgjennomført landsmøte – og valg av en dynamisk og erfaren leder.

Delegater stemmer for ny forbundsleder.

(Avbildet: Ms. Regina Soka Mankhamba, en av forbundsleder kandidatene).

Tekst og bilder: Michael Paul Vitols

01.12.2014

National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi = NONM