2006 MAURITIUS - KAMPEN MOT VOLD I HELSEVESENETT PIC 3Sykepleiere trenes ikke i å håndtere vold. Allikevel utsettes de for fysisk og psykisk vold. En global mangel på 4 millioner helsepersonell forringer kvaliteten på pleie og behandling.

HIV/AIDS epidemien dreper. Endeløse køer med mennesker trenger komplisert behandling. Frustrasjon, fortvilelse og sinne øker hos pasienter, pårørende og kollegaer. Voldsterskelen senkes.

NSF har startet et nytt bistandsprosjekt i fem land i det sørlige Afrika. Vold settes på dagsorden og nulltoleranse er målet.

VOLD I HELSEVESENET – KJENT OG UTBREDT

Nesten alle har en historie å fortelle om vold i helsevesenet. Psykisk vold som mobbing. Trakassering grunnet rase, kjønn eller religion. Fysisk vold med tilfeller av alvorlig skade, til ogt med døden til følge er blitt rapportert i flere land. Vold utøves av pasienter og pårørende mot helsepersonell, og av 2006 MAURITIUS - KAMPEN MOT VOLD I HELSEVESENETT PIC 4helsepersonell mot hverandre.

Verdenshelseorganisasjon har beregnet et globalt ”underskudd” på fire millioner helsearbeider. Dette skaper en enorm belastning på de helsearbeidere som er igjen.

Voldsfenomenet er global i omfang. I EU blir 9 millioner helsearbeidere årlig utsatt for fysisk vold. 3 millioner utsettes for seksuell trakassering. 13 millioner mobbes.

AFRIKA – SPESIELT UTSATT

 

2006 MAURITIUS - KAMPEN MOT VOLD I HELSEVESENETT PIC 2Selv om vold utøvet mot helsepersonell skjer i de fleste land, er Afrika spesielt utsatt. HIV-AIDS epidemien har skapt endeløse køer med pleietrengende. Mangelen på ressurser og dårlig arbeidsmiljø gjør at flere og flere sykepleiere flykter unna . Enten flytter de til vestlige land som ikke er så hardt rammet av epidemien, ellers tar de arbeid utenfor helsesektoren.

Det internasjonale sykepleierrådet i Genev (ICN) har utviklet et kompendium som tar sikte på å gir sykepleiere innsikt i og kunnskap om fenomenet ”vold på arbeidsplassen”. Gjennom workshops og etterfølgende lokale prosjekter skal det skapes en ny bevissthet omkring dette problemet.

 

STRATEGISK SAMARBEID

NSF har i flere år hatt et bistandsfaglig samarbeid med SANNAM, en paraplyorganisasjon for hiv-positive sykepleiere i det sørlige Afrika. SANNAMs mandat går spesielt på HIV/AIDS epidemien, men den økende volden er nært knyttet opp mot dette. I fjor bestemte SANNAM seg for å satse på å redusere vold på arbeidsplassen.

ICN har lenge arbeidet med et opplegg for å bekjempe vold på arbeidsplassen. De stilte sitt materiale til disposisjon og. Dr. Mirielle Kingma fra ICN har dratt prosjektet i gang ved å lede flere workshops.

Denne satsing er nå en del av NSFs rammeavtale med Norad, beregnet som en treårig satsing.2006 MAURITIUS - KAMPEN MOT VOLD I HELSEVESENETT PIC 1

De første workshopene ble holdt i Mauritius og Botswana i mars. 30 sykepleiere fra hvert land deltok i opplæringen som varte i 3 dager. Det ble rapportert om mange tilfeller med vold. Nesten alle hadde sin historie å fortelle.

Som ledd i prosjektet ble det utnevnt en nasjonal ressursperson som skal samarbeide med workshopdeltakerne når lokale tiltak skal settes i gang. Til workshopene på Mauritius og i Botswana kom de nasjonale ressurspersonene fra Zanzibar, Lesotho og Swaziland slik at alle fikk opplæring.XXXAlle fem land er nå aktivt innvolvert i prosjektet, under kyndig ledelse fra paraplyorganisasjonen SANNAM. Det rapporteres om flere lokale tiltak som er satt i gang.XXXTil neste år blir en ny runde med workshops gjennomført, for å høste erfaringer og bygge videre på det som er oppnådd.
Dr. Mireille Kingma fra det internasjonale sykepleierrådet i Genev foreleser på voldsworkshopen på Mauritius.

Kursdeltakere på øya Mauritius. Voldsworkshopen ble holdt 14. – 17. mars, 2006.
Kursdeltakere i Gabarone, Botswana. Voldsworkshopen ble holdt 20. – 23. mars, 2006.

2008 samles deltakere fra alle fem land til en avsluttende konferanse. XXXFormålet blir å utveksle erfaringer, lage strategier og dokumentere resultater.
Kursdeltakere i Botswana satser på lokale tiltak mot vold i sitt distrikt.
Tekst: Michael Paul Vitols
Bilder: Michael Paul Vitols

!